x
  1. Strona główna
  2. Galeria
  3. O autorce
  4. Kontakt
X Wisła 50x70
X Polna droga 24x30
X Pejzaż 40x50
X Łódka 20x40
X Łódka 20x40
X Krynica Górska 24x30
X Droga w lesie 30x40
X Cerkiew, Bieliczna 24x30
X Bug 35x40
X Bug 30x40
X Bug 30x40_2
X Bieliczna 40x60